14 september: Infoavond voor energiecoöperanten

Wij zoeken coöperanten om samen te investeren in zonnepanelen op De Hemmekes. Dit pilootproject is in nauwe samenwerking met de milieudienst van Scherpenheuvel-Zichem voorbereid en hopelijk een eerste van een reeks succesvolle hernieuwbare energieprojecten van en voor de burgers in het Hageland.

Op de infoavond wordt het pilootproject in detail beschreven en verneem je hoe je financieel kan participeren. Doe mee en word energie-coöperant!

Infoavond gaat door op vrijdag 14 september in OC De Hemmekes, Ernest Claesstraat 34C, 3271 Zichem, 20u-21u30.

Als je niet kunt komen naar de infoavond maar toch wilt meedoen graag je gegevens doorsturen naar ikstroommee@hagelandstroomt.be.

18 juni: PV-installatie op zaal De Hemmekes goedgekeurd

Op 18 juni heeft het Schepencollege van Scherpenheuvel-Zichem het pilootproject goedgekeurd. De stad zal in de loop van de maand juli een bestekaanvraag uitschrijven voor een PV-installatie op het dak van zaal De Hemmekes in Zichem. Volgens het gemeenteraadsbesluit van 30 mei hebben burger-energiecoöperaties de voorkeur.

23 mei: Infomoment HagelandStroomt

Op 23 mei vond ons eerste infomoment plaats.  Een 45 tal geïnteresseerden vond de weg naar zaal Den Cayberg in Zichem.

In het voorwoord benadrukte Nico Bergmans, Schepen van Leefmilieu Scherpenheuvel-Zichem, het belang van burgerinitiatieven bij de energietransitie. Dirk Vansintjan, Ecopower cvba, legde vervolgens uit wat een energiecoöperatie is, welke projecten in aanmerking komen voor financiering door een energiecoöperatie, hoe het verdienmodel er uit ziet, wat de ideale schaalgrootte is en sloot af met de voorstellling van de LICHT-werking in Vlaams-Brabant. Paul Stessens, Kringwinkel Hageland (LICHT-coördinator voor het Hageland)  stelde vervolgens kort  het aanbod van het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant voor. Tenslotte legde Frank Van de Gehuchte, initiatiefnemer HagelandStroomt, uit wie achter dit burgerinitiatief zit, welke de beweegredenen zijn, laatste stand van zaken  en gaf de toehoorders inzicht in het pilootproject dat momenteel in voorbereiding is, om af te ronden met een oproep voor bijkomende vrijwilligers.

In bijlage de presentaties: