BOESD – Diest

BOESD of Burger Onderneming voor Ecologisch Samenleven in Diest is een ecologisch burgerinitiatief en strijdt voor duurzaam samenleven in Diest. Samen met Dieste burgers hebben ze het LICHT-begeleidingstraject gevolgd en zijn volop in voorbereiding om een energiecoöperatie op te richten.

De naam van de REScoop is Navitas. HagelandStroomt maakt deel uit van de denktank.

Alle info op www.boesd.be.