Wie zijn we?

Transitie Scherpenheuvel-Zichem en enkele geëngageerde inwoners werken samen aan het burgerinitiatief HagelandStroomt om lokale hernieuwbare energie te produceren.

Waarom doen we dit?

We geloven dat er in het Hageland een ruim draagvlak bestaat voor de overgang naar een duurzame, klimaatneutrale en solidaire samenleving. Wij streven naar betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen zoals vastgelegd in SDG 7: Betaalbare-en-duurzame-energie.

We willen burgers de kans geven om te participeren en te investeren in lokale hernieuwbare energieproductie en -besparing.

We besteden hierbij ook aandacht aan mensen in energie-armoede.

We leveren zo onze bijdrage aan de klimaatactie-plannen van de Hagelandse gemeenten en de provincie, in het kader van het Burgemeestersconvenant en Vlaams-Brabant Klimaatneutraal.

Volgens de ICA-principes.

Om dit te realiseren werken we volgens de 7 coöperatieve principes van het ICA (International Co-operative Alliance):

  1. Open en vrijwillig lidmaatschap
  2. Democratische controle door de leden
  3. Economische participatie van de leden
  4. Autonomie en onafhankelijkheid
  5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
  6. Samenwerking tussen coöperaties
  7. Engagement voor de gemeenschap

Link: https://www.ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles