Wie zijn we?

Transitie Scherpenheuvel-Zichem en enkele geëngageerde inwoners werken samen aan het burgerinitiatief HagelandStroomt om lokale hernieuwbare energie te produceren en de energie-efficiëntie te verhogen

Waarom doen we dit?

We geloven dat er in het Hageland een ruim draagvlak bestaat voor de overgang naar een duurzame, klimaatneutrale en solidaire samenleving. Wij streven naar betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen zoals vastgelegd in SDG 7: Betaalbare-en-duurzame-energie.

We willen burgers de kans geven om te participeren en te investeren in lokale hernieuwbare energieproductie en -besparing.

We besteden hierbij ook aandacht aan mensen in energie-armoede.

We leveren zo onze bijdrage aan de klimaatactie-plannen van de Hagelandse gemeenten, bedrijven, scholen en de provincie, in het kader van het Burgemeestersconvenant en Vlaams-Brabant Klimaatneutraal.

Volgens de ICA-principes.

Om dit te realiseren willen we werken volgens de 7 coöperatieve principes van het ICA (International Co-operative Alliance):

  1. Open en vrijwillig lidmaatschap
  2. Democratische controle door de leden
  3. Economische participatie van de leden
  4. Autonomie en onafhankelijkheid
  5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
  6. Samenwerking tussen coöperaties
  7. Engagement voor de gemeenschap

Link: https://www.ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles

Totdat we een eigen energiecoöperatie hebben opgericht werken we voor de realisatie van onze projecten samen met bestaande REScoops.

Een belangrijke voorwaarde is rechtstreeks toegang krijgen tot de beschikbare hernieuwbare energiebronnen in onze omgeving. De Vlaamse en Federale regering dienen hier – in navolging van de recente EU richtlijnen (Clean Energy Package) – werk van te maken. Dit is in detail omschreven in het memorandum  dat werd opgesteld door REScoop Vlaanderen en overhandigd werd aan de verantwoordelijke minister in mei 2019: MEMORANDUM 2019 REScoop Vlaanderen.