Van burgerinitiatief … naar energiecoöperatie

Een energie-wat?

Een energiecöoperatie is een intitatief van burgers die de handen in elkaar slaan rond duurzame energie. Ze doen dit door samen te investeren in de productie van zonne- en windenergie.

Een deel van de opbrengst gaat naar investeringen in energiebesparende maatregelen in lokale en sociale projecten.

Hoe werkt dat?

Om te kunnen investeren heeft de energiecoöperatie kapitaal nodig. We zijn daarvoor op zoek naar coöperanten. Je wordt coöperant door de aankoop van één of meerdere aandelen van 250 euro.

Energiecoöperaties streven naar een billijke vergoeding voor de coöperanten. Daarnaast kan je de elektriciteit thuis geleverd krijgen via Ecopower.   Elke coöperant krijgt 1 volwaardige stem op de Algemene Vergadering en kan zo mee de richting van de coöperatie bepalen.